Luna Park е изцяло нова идея за Пловдив, която отвежда забавленията за деца на съвсем друго ниво. Веселбата няма край с нашите трамплини, истинско 6D кино, блъскащи колички spinning cars, блъскащи колички bumper cars, мини боулинг, игрална зала с много и интересни аркадни и редемпшън игри.

Игрите работят с карта, която закупувате от рецепция.
Цена на карта Luna Park е 1,50 лв.
Картата е за многократна употреба и може да бъде презареждана без ограничение.

Цена на 1 кредит – 1 лв.
Брой кредити е обозначен на играта на всеки четец.

Възползвайте се от нашите бонуси:

11 кредита – 10 лв.

25 кредита – 20 лв.

70 кредита – 50 лв.

150 кредита – 100 лв.

При достигане на 300 закупени кредита ставате VIP клиент и получавате специална цена за всички атракции.

Събирайте билети и спечелете интересни награди от нашата витрина.

 

*Капаро за направена резервация не се връща като паричен израз – може да го запазите за бъдещи услуги или да изберете торта или украса за същата сума.

Общи условия за използване на Ваучер за Приключения – Луна Парк 2019 година

Общи Условия:

1. Кампанията „Ваучер за Приключения“ на Луна Парк се провежда според тези общоприети условия на територията на гр. Пловдив. Луна Парк си запазва правото да тълкува, променя или прекратява Общите условия без предизвестие. Актуализираните Общи условия винаги ще бъдат публикувани на tonbonbon.com/lunapark за период от 15.05 до 30.09.2019
2. Организатор на кампанията е Тон Бонбон Кидс ЕООД, e-mail за контакт: tonbonbon@gmail.com, адрес – гр. Пловдив, ул. Георги Странски 3, Пловдив Плаза Мол, ниво 2, Луна Парк, тел. 0882884848.
3. Участник в кампанията може да бъде всяко физическо лице, получило ваучера подарък като участник в клуб, школа, кръжок, група по интереси или друго, където Луна Парк е бил презентиран. За да използва ваучера, всяко лице под 12 години е необходимо да бъде придружено от пълнолетен настойник/придружител.
5. Ваучерът подарък се предоставя на място – гр. Пловдив, ул. Георги Странски 3, Пловдив Плаза Мол, ниво 2, Луна Парк, всеки ден от 10 до 21 часа и срещу него участникът получава карта пластика /на стойност 1,50 лв/ и заредени кредити за игра на стойност 10 лв. Кредитите могат да бъдат изхабени на момента или по всяко време след това без краен срок. Общатата стойност на ваучера подарък е 11,50 лв.
6. За участие не се изисква и не е обвързано с покупка и не се дължат никакви такси.
7. Ваучерът не може да се заменя за други услуги или пари в брой – цялостно или частично.
8. Ваучерът е валиден до 30.09.2019 година. След тази дата, ваучери няма да се приемат в обекта и кампанията се прекратява. Активирани от ваучера карти пластика до 30.09. с неизхабени кредити са валидни без срок. Неизхабени кредити не могат да се заменят за пари дори и при невъзможност да бъдат използвани след 30.09.2019
9. Преди да използва ваучера, родител/придружител на лице под 12 години или ако над 12 – самото лице, се запознават с правилата за безопасно използване на съоръженията, ясно указани на български език на входа на всяка атракция. Родител/Придружител е необходимо да присъства и да разяснява на място и следи за изпълнението на правилата за безопасност през цялото време на посещението. Луна Парк си запазва правото да отстрани всеки участник, който с действията си застрашава собствената си или на други посетители безопасност. Както и всеки проявил агресия, груб език, неуважение към други гости на обекта или служители.

Ограничена отговорност:

1. Луна Парк не носи отговорност за ваучери /преди активиране/ или карти /след активиране/, които биват изгубени, откраднати, деактивирани или повредени.
2. Картата пластика остава собственост на притежателя на ваучера и той може да я използва при бъдещи посещения в обекта. При загубване или унищожаване на картата, може да се закупи нова от рецепция на стойност 1,50 лв. Ново копие на картата не е безплатно. Останалите кредити в изгубена или дефектирала карта могат да бъдат прехвърлени в нова ново закупена ако притежателят знае номера на старата.

Политика на поверителност:

1. За участие в настоящата кампания не е необходимо да предоставяте никакви лични данни като име, пол, възраст, адрес, телефон и др. Единствената информация, които е необходимо да предоставите при активиране на картата са откъде сте я получили като подарък за проверка на оргиналността й по фабричен номер.
2. Луна Парк/Тон Бонбон има политика на поверителност, в която е указан начина на обработка и защита на личните ви данни, когато такива са необходими и предоставени. Пълна информация за нашата политика за поверителност може да откриете тук.

Информация за компанията

Тон Бонбон Кидс ЕООД

Седалище: ул. “Даме Груев“64, Пловдив 4000, България

БУЛСТАТ: 200605916 ДДС № BG200605916